Onze visie: Goed rentmeesterschap

Toen onze Zuivelfabriek De Graafstroom in 1908 door onze boeren werd neergezet deden zij veel meer dan een plek bouwen waar zij hun melk konden afzetten en verwerken. De Graafstroom werd de hechte verbinding tussen onze boeren, onze mensen, onze afnemers en andere relaties en onze leefomgeving. Een band die we vandaag de dag nog steeds voelen. Onze historie heeft geleerd dat we, door ons open te stellen voor de ander en door samen te werken met de ander, veel – heel veel - kunnen opbouwen.

De Graafstroom staat symbool voor vertrouwen en het bundelen van krachten, tussen onze boeren, onze mensen, onze afnemers en andere relaties en onze leefomgeving. Samen werken we – met respect voor mens, dier en onze aarde – aan (h)eerlijke producten met een goed en gezond rendement. Net zoals in 1908, durven we verder te kijken. Wat wij in bruikleen hebben willen we op een goede manier doorgeven aan onze volgende generatie. Op basis van goed rentmeesterschap willen wij, vanuit het (groene) hart, samen werken aan onze toekomst.

Onze intentie

Zuivelfabriek De Graafstroom zet zich samen met ruim 50 bedrijven in voor de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Hiertoe tekende wij de intentieverklaring ‘In De Versnelling’ van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). In deze verklaring staat onder andere dat wij verduurzaming opnemen in onze missie, een duurzaamheidsbeleid hanteren en hier jaarlijks over communiceren.

IN DE VERSNELLING

De levensmiddelenindustrie werkt al jaren actief aan de verduurzaming van productieprocessen en ketens. De FNLI en haar achterban streven naar een Europese koppositie in 2015. Om deze doelstelling te bereiken is het van essentieel belang dat de levensmiddelenindustrie verduurzaming steeds verder verankert in haar dagelijkse bedrijfsvoering, en dat ook laat zien aan de buitenwereld. Om dit proces te stimuleren en te versnellen, riep de FNLI het initiatief 'In de Versnelling' in het leven.

< Terug naar De Graafstroom

 

Ons privacy beleid

Bekijk onze privacy verklaring