Bij De Graafstroom voelen we ons verbonden met onze omgeving. Gedreven vanuit onze kernwaarden voorzien we samen met onze veehouders in de behoeften van vandaag, zonder die van toekomstige generaties te schaden.

Wij geloven dat er altijd ruimte is voor verbetering. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid. Stap voor stap werken we, op een open en transparante wijze, met onze partners aan innovatie. 

Waar mogelijk kiezen we altijd voor natuurlijker en duurzamer. Niet alleen met betrekking tot onze producten, maar ook in onze bedrijfsvoering. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van onze melkveehouders en medewerkers altijd voorop. 

Zo maken we het voor onze klanten eenvoudig om te kiezen voor verantwoorde producten en bij te dragen aan een duurzame wereld.

Goede grondstof

De belangrijkste grondstof voor kaas is melk. Het is voor ons erg belangrijk dat onze boeren volgens een duurzame wijze werken en goed zorgen voor hun koeien. Lees hierover meer op: verantwoorde boeren. In de kaasfabriek gaat geen kilo restproduct verloren. Alle kaas wordt verwerkt, maar ook alle reststromen worden volledig benut. De wei die vrijkomt vormt een belangrijk ingrediënt voor babyvoeding en de room vormt de basis voor producten zoals slagroom.

Energie & Water

Bij alle investeringen die wij in onze fabriek doen, stellen wij ons de vraag of dit energiezuinig kan en of dit voor ons milieu minder belastend is. Zo hebben we in onze fabriek een nieuwe thermiseurlijn geplaatst die veel efficiënter is dan de oude. Ook hebben we een geïnvesteerd in een nieuwe installatie waarmee het water, dat we terugwinnen bij het indikken van wei, zelfs voldoet aan drinkwaterkwaliteit. Hierdoor hebben we veel minder leidingwater nodig.

Voeding & gezondheid

Is een traditioneel product als Goudse natuurgerijpte kaas nog wel te verbeteren? Jazeker! Onze kaas levert belangrijke voedingsstoffen maar bevat ook vet en zout. De richtlijnen voor goede voeding is onze leidraad bij het ontwikkelen van onze kaas. Dus maken we ook kaas met een zo laag mogelijk zout- en vetgehalte. Uiteraard zonder de smaak te verliezen!

Afval bestaat niet

Natuurlijk hebben wij afval. Maar de vraag is: hoe gaan we daarmee om? Wij zamelen zoveel mogelijk materialen apart in, zoals oud papier en plastic. Verder zuiveren we zelf ons afvalwater, dat bij het kaasproductieproces vrij komt. En van het afvalslib dat hierbij vrij komt, wordt biogas gemaakt.

Er gebeurt dus al heel veel op onze zuivelfabriek en bij onze boeren. Maar we zijn er nog niet. Onze medewerkers zijn zich bewust van het zuinig omgaan met energie en recyclen waar het kan. De beste verbeterprojecten en initiatieven komen van onze eigen medewerkers. Zij zijn het dan ook die ons huidig MVO beleid mede vorm geven en helpen uit te voeren. We werken momenteel aan: Verdergaande waterzuivering, het project “Afval bestaat niet” en een project om de gezondheid van onze medewerkers te optimaliseren. We staan dus niet stil. Naast de productie van onze (h)eerlijke, natuurgerijpte kaas vinden wij het belangrijk om actief een bijdrage te leveren aan het behoud van onze aarde. Wat wij in bruikleen hebben willen we op een goede manier doorgeven aan onze volgende generatie. Op basis van goed rentmeesterschap willen wij, vanuit het (groene) hart, samen werken aan onze toekomst.

< Terug naar De Graafstroom