Een aanvraag indienen voor een project

Om te beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage van De Graafstroom doet, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vul hier het formulier in op deze pagina of vul het te downloaden document in.

Download het formulier

Hoe werkt het?

De Graafstroom doet neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Een volledige aanvraag bestaat uit: 

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Digitale foto die uw project of organisatie visueel weergeeft. De Graafstroom doet, vanuit het hart gebruikt deze foto voor communicatie over De Graafstroom doet, vanuit het hart en door haar ondersteunde projecten.
 • Eventueel aanvullende bijlagen.

U kunt uw aanvraagformulier met de bijlagen versturen naar De Graafstroom doet via:

 • E-mail: DeGraafstroom.Doet@degraafstroom.com
 • Post:
  De Graafstroom doet, vanuit het hart
  T.a.v. Carin van Gaalen
  Dorpsstraat 18
  2971 AD Bleskensgraaf

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met Carin van Gaalen via  DeGraafstroom.Doet@degraafstroom.com 

Het bestuur van De Graafstroom doet, vanuit het hart vergadert een aantal keer per jaar. Dit betekent dat het een aantal maanden kan duren voordat het bestuur van De Graafstroom doet uw aanvraag heeft beoordeeld en mogelijk tot donatie kan overgaan. Dien uw aanvraag dus tijdig in! 

Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, vragen wij u om na afloop van het project een verslag met een aantal foto’s toe te sturen. Het verslag en de foto’s worden onder meer gepubliceerd op de website van De Graafstroom doet. 

Online aanmelden

Omschrijving van het project
Gewenste bijdrage van De Graafstroom doet, vanuit het hart
Tot slot