Restauratie en herbestemming boerderij te Bleskensgraaf is gestart

Zuivelfabriek De Graafstroom is onlangs gestart met de restauratie en de herbestemming van de boerderij aan de Abbekesdoel 2 in Bleskensgraaf.

In 2015 kocht Zuivelfabriek De Graafstroom de rijks-monumentale boerderij aan de Abbekesdoel 2.

Zuivelfabriek De Graafstroom wil deze monumentale boerderij inclusief het erf behouden voor de toekomst. Het is de bedoeling om de boerderij in haar oude luister te herstellen en haar weer een functie te geven midden in onze gemeente. Om dit te bewerkstelligen is er in samenwerking met diverse partijen een restauratieplan gemaakt. Inmiddels zijn de vergunningen rond en is de aannemer in week 48 met de werkzaamheden gestart.

De karakteristieke boerderij wordt authentiek gerestaureerd en her bestemd.

Het voor- en achterhuis worden opnieuw ingericht, door middel van een landwinkel, kantoren, vergaderruimtes en een ontmoetings- en expositieruimte.  Het terrein om de boerderij wordt landschappelijk aangelegd, inclusief een groene entree en parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Qua planning zou de restauratie dit najaar klaar moeten zijn.

Betrokken partijen:
Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau BV uit Noordeloos begeleidt de restauratie van de boerderij. Aannemer Oome Raamsdonk BV uit Raamsdonksveer zal de restauratiewerkzaamheden uitvoeren. Gemeente Molenlanden verstrekt de noodzakelijke vergunningen. De Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en de Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden leveren een bijdrage aan de realisatie van dit project. Er sprake is van steun uit het ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

logo-EU-met-plattelandsontwikkelingLogo-Leader_2pantones-1024x1024   image001