Groene Cirkels bereikt mijlpijl met opstart Valuta voor Veen projecten

De methode Valuta voor Veen is goedgekeurd en gaat binnenkort in Zuid-Holland van start. Boeren in het veenweidengebied die bodemdaling en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot van hun grond verminderen, gaan die vermeden uitstoot verkopen.
Met het geld dat ze daarmee verdienen, financieren ze een deel van de benodigde investeringen.

Twee veehouders van DeltaMilk starten binnenkort met dit initiatief in de Alblasserwaard. 

De volledige link naar het persbericht vindt u hier: 
Uitbreiding Valuta voor Veen: winst voor boeren, natuur en klimaat - Provincie Zuid-Holland