Stikstofplannen kabinet onrealistisch en onwenselijk

De nieuwste plannen van het kabinet om stikstof te reduceren ondermijnen de toekomst van een vitale en sterke sector met een belangrijke economische, maatschappelijke en sociale spilfunctie in het landelijk gebied. De Graafstroom/ DeltaMilk keurt de onrealistische en onwenselijke plannen van het kabinet zonder meer af.

 De afgelopen jaren heeft de agrarische sector continue geïnvesteerd in innovatie en verduurzaming om zo haar spilfunctie te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij is breed ingezet op het toepassen van technologie in stalconcepten, voer-, en managementmaatregelen. Een daar op gestoeld plan heeft de sector in een eerder stadium ook al gepresenteerd. Hier is echter tot op heden niets mee gedaan.

 Om écht perspectief te bieden aan de melkveehouderij en de zuivelondernemingen dient technologie, in brede zin, een belangrijke plaats te krijgen. Daartoe roepen wij de provinciale bestuurders dan ook op nu de uitvoering van het kabinetsbeleid zich nadrukkelijk naar de provincies verplaatst. De Nederlandse zuivelsector is één van de meest toonaangevende zuivelsectoren in de wereld, verspil dit niet, maar geef de boeren en de sector de ruimte om dit blijvend waar te maken!

15-06-2022