Officiële opening monumentale boerderij van Zuivelfabriek De Graafstroom

Op woensdag 28 september is de rijksmonumentale boerderij, die eigendom is van Zuivelfabriek De Graafstroom, aan de Abbekesdoel in Bleskensgraaf na een grondige restauratie officieel in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Segers.

Door het ‘in oude glorie’ herstellen van de boerderij is een markante blikvanger in het dorpsgezicht van Bleskensgraaf behouden gebleven. De boerderij zal voor diverse doeleinden worden ingezet;
invulling geven aan de verbondenheid met de omgeving staat daarbij centraal. De boerderij zal op gezette tijden worden opengesteld om diverse doelgroepen te ontvangen en het verhaal van de kaasmakerij te vertellen. Uitgerekend in de maand dat zuivelcoöperatie DeltaMilk (eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom) haar 12,5 jarig jubileum viert, zijn de renovatiewerkzaamheden
aan dit prachtige pand afgerond. Een dubbel feestelijke aangelegenheid dus.


Verbondenheid met de gemeenschap
Bij Zuivelfabriek De Graafstroom staan vakmanschap, ondernemerschap en rentmeesterschap centraal. Deze laatste kernwaarde geeft aan dat De Graafstroom het belangrijk vindt om verder te kijken dan het heden. Dit rentmeesterschap zit van oudsher in de genen. “Het renoveren, behouden voor de toekomst en open stellen van de monumentale boerderij voor de gemeenschap sluit naadloos aan bij onze gedachte over rentmeesterschap”, aldus Raymond Noordermeer, algemeen directeur bij Zuivelfabriek De Graafstroom. “We zijn erg blij met de gebiedseigen uitstraling van de boerderij. De binnenkant vormt een smaakvolle mix van toen en nu.”
“In onze boerderij is een expositieruimte ingericht waar we op een interactieve wijze een beeld schetsen van wat wij bij De Graafstroom doen, van koe tot kaas. Daarnaast krijgen onze duurzaamheidsprojecten, zoals het project ‘Groene Cirkels kaas en bodemdaling’ aandacht in de expositieruimte,” aldus Noordermeer. “Zowel voor omwonenden als voor recreanten willen wij een inspiratieplaats zijn.” Naast de expositieruimte is de boerderij ook uitgerust met een vergaderzaal voor (netwerk)bijeenkomsten en een kaaswinkel.


De renovatie van de boerderij is in samenwerking met de Regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, Provincie Zuid-Holland en de Europese Unie (POP3 LEADER)
gerealiseerd. Deze belangrijke partners hebben het project ondersteund met verschillende
subsidies.


12,5 jarig jubileum Zuivelcoöperatie DeltaMilk
Zo’n 190 boeren zijn de trotse eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf, waar heerlijke natuurgerijpte kaas wordt gemaakt. Deze boeren zijn verenigd in de zuivelcoöperatie DeltaMilk. Het is precies 12,5 jaar geleden dat de coöperatie eigenaar werd van de zuivelfabriek in Bleskensgraaf. De opening van de boerderij aan de Abbekesdoel 2 is een mooie markering van dit koperen jubileum.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam van Ginkel – Zuivelfabriek De
Graafstroom (0184-430050)