Samenwerking met projectpartners in "Groene Cirkels kaas & Bodemdaling" met vier jaar verlengd

Samen met onze partners in het project Groene Cirkels Kaas & Bodemdaling hebben wij een convenant getekend om de samenwerking tot en met 2026 te verlengen.
Deze samenwerking richt zich onder meer op het afremmen van bodemdaling en het vergroten van biodiversiteit in het veenweidegebied waarin onze kaasmakerij en een groot deel van onze boeren zich bevindt.

Datum: 30-09-2022